வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள் (வா.இ.சி.ப.)

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

எல். வ்லாசோவ், டி. ட்ரிபோனோவ் (Trifonov) எழுதிய ‘வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்’ என்ற சிறுவர் அறிவியல் நூலிலிருந்து. 472 பக்கங்களில் குறைந்தது 200 படங்கள் இருக்கும். வரைந்தவர் பெயர் போடவில்லை. வெளியீடு: மீர் பதிப்பகம், 1981. மொழிபெயர்ப்பு (கொடூரம்!): டாக்டர் கணேசன். இப்போது நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் மீள்பதிப்பித்திருக்கிறது.

வா.இ.சி.ப. = வார இறுதி சிறப்புப் பதிவு

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

*

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

*

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

*

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

*

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

*

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்

*

வேதியியலைப் பற்றி 107 கதைகள்Comments are closed.