இருளரசன் அல்லது ஸுவர்ணபுரி மர்மம்.

இருளரசன் அல்லது ஸுவர்ணபுரி மர்மம், ஸ்ரீ வாணி விலாச புத்தகசாலை, திருப்பாதிரிப்புலியூர், 1935

“மகா கவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களால்
இயற்றப்பட்ட
ஆங்கில நாடகத்தை யனுசரித்து
தென்பாதி T.S. கனகசபை அவர்களால்
எழுதப்பட்டது.”

அட்டையை அடுத்துள்ள படம்…

பெரிதாக்குக

பின்னட்டை முழுப் பக்க விளம்பரம்…

பெரிதாக்குக

சிறு விளம்பரம்…

இந்தச் சித்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் Spartan & Coவின் SS மணிதான் வரைந்திருக்கிறார். வாழ்க அவர் நாமம்.Comments are closed.